Misafir Aydınlatma Metni

POLİTUR TEKSTİL TURİZM YATIRIM ve İŞLETMELERİ AŞ

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

Değerli Misafirlerimiz!

Politur Tekstil Turizm Yatırım ve İşletmeleri Anonim Şirketi (Dosso Dossi Hotels) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu

Dosso Dossi Hotels; (www.dossodossidowntown.com) web sitesi ile Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi No:46-48 PK:34080 Fatih, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Downtown Otel’in ve (www.dossodossihotels.com) web sitesi ile Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No:12 PK:34110 Sultanahmet Fatih İstanbul adresinde Old City Otel’in sahibi olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, konaklama verisi, mesleki deneyim, müşteri işlem, sağlık ve yorum/şikayet verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz dosso dossi hotels tarafından check in-check out, rezervasyon, restorant, spa&fitness hizmetleri gibi konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla Dosso Dossi Hotels tarafından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe firması ve acentadan oluşan tedarikçilerimiz ile; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla Dosso Dossi Hotels’e ait sosyal medya hesaplarından paylaşılabilecektir.

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olarak kurumun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda bizzat, telefon görüşmesi veya konaklama belgesi doldurulması gibi yollarla otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitemiz üzerinden online rezervasyon yapılması, online satış platformları, acenta ve sadece ortak alanlarda bulunan kamera sistemi aracılığı ile otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“  Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi No:46-48 PK:34080 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Dosso Dossi Hotels merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Dosso Dossi Hotels’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@dossodossihotels.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.